Családtámogatási rendszer változásai és módosítási tervek 2013-2014

A családtámogatási rendszer napirenden levő elemei az idei évben az emelt családi pótlék, a GYES, a GYED,a  terhességi – gyermekágyi segély valamint az egyszeri anyasági támogatás és a szocpol. Az emelt családi pótlék, a terhességi-gyermekágyi segély és GYED tekintetében pedig már történtek konkrét változtatások.

Az emelt családi pótlékra vonatkozó rendelet módosítása nagy port kavart, mert sok, eddig az ellátásban részesülő szülő érezte úgy, hogy jogosan járó ellátást vettek el tőle. Az érintett minisztérium állásfoglalása szerint azonban azon beteg gyermekek esetében, akiknek az egyébként is kötelezően megjáró egészségügyi ellátások elegendőek ahhoz, hogy állapotuk megtartható, javítható legyen, nem szükséges az emelt családi pótlékkal együtt járó többletgondoskodás. Vagyis nem a gyermekek betegségét kérdőjelezték meg a jogszabály módosításával, hanem azt helyezték mérlegre, hogy kell-e plusz anyagi ráfordítás ahhoz, hogy a gyermek életminősége, egészségi állapota ne romoljon. Az egységes szemlélet alkalmazása érdekében pedig jogszabályban pontosan rögzítésre került, hogy mely betegségek esetén lehet emelt családi pótlékban részesülni, ellentétben a korábbi betegségcsoportok szerinti meghatározással.

A terhességi-gyermekágyi segély, a GYED esetében egyelőre nem a jogosultság feltételei változtak, hanem az ellátás összegének kiszámításakor figyelembe vett elemek. Idei év július 15.-étől csak a születéskor fennálló munkaviszonyból származó jövedelmet veszik figyelembe az előző ellátások kiszámításakor. A módosítás átmenetet is tartalmaz, mert a 2014. május 11.-e előtt megszülető gyermekek esetében a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a GYED igénylésekor a régi és új szabályok szerint is kiszámításra kerülnek az ellátások összegei, és főszabály szerint azt az ellátást kell folyósítani, amelyik a magasabb. A gyermekes családok estében fontos jogszabályi változás, hogy 2013. július 6.-ától már nemcsak az otthoni ápolás idejére kaphat a szülő gyermekápolási táppénzt, hanem a kórházban töltött időre is kiterjesztették az ellátást. Emellett bevezetésre került a méltányossági táppénz, melyet a 12 évesnél idősebb, de 18. életévüket még be nem töltött beteg gyermekük otthoni, vagy kórházi ápolása kapcsán igényelhet meg a szülő.

A GYED esetében további változásokra is lehet majd számítani. Egyelőre a GYES, GYED, szocpol és az egyszeri anyasági támogatás kapcsán csak tervezetről van szó, mely a középosztálybeliek gyermekvállalási kedvének növelését szeretné megcélozni. A biztosra még nem vehető információk alapján az anyasági támogatás összegét tetemesen megemelnék. Jelenleg az anya, amennyiben a törvényben előírt kötelezettségének a terhesgondozás során eleget tesz, a gyermek megszületését követően egyszeri, 64 125Ft-os támogatásra jogosult. Ezt a támogatást sokszorozná meg első gyermek születése esetén a tervezet, mert mintegy 228 000 forintnyi összegről röppentek fel hírek. Ehhez hasonlóan a szociálpolitikai támogatás esetében is jelentős emelésről, akár a jelenlegi kétszeresére növelt összegekről folynak a tárgyalások. A munkavállalás, munkahelymegtartás keretén belül az előterjesztés pozitív elemként tartalmazza, hogy a már hatályban levő, két évre szóló “szociális hozzájárulási adó” alóli mentesség még két évvel meghosszabbítanák. A GYED esetében a rugalmasabbá tétel lenne a módosítás célja, például a felsőfokú tanulmányok ideje is beleszámítana az ellátásra való jogosultság megszerzéséhez szükséges biztosítási jogviszonyba. A GYES-t érintő változtatások terén pedig talán az ellátás melletti munkavégzés felső időkorlátjának feloldása várható.