Mozgáskorlátozottak autóvásárlási támogatása

Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében az élet számos területén kell olyan intézkedéseket alkalmazni, melyek megteremtik a körülményeket ahhoz, hogy mindenkinek lehetősége legyen nemtől, kortól, egészségi állapottól, testi – szellemi adottságoktól függetlenül érvényesülni. Az esélyegyenlőség az elmúlt időszakban leginkább a fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációjának elősegítésével kapcsolatosan kapott hangsúlyt, elsősorban az akadálymentesítés terén.

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet is az esélyegyenlőség megteremtéséhez nyújt segítséget. Azoknak a személyeknek, akik tömegközlekedési eszközt nem tudnak használni, így helyváltoztatásra nem képesek, az állam támogatást biztosít gépjármű vételhez, valamint egyéni igényeknek megfelelő személygépkocsi átalakításhoz.

A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásról szóló kormányrendeletet a múlt évben többször is módosították. Így például új formában került szabályozásra a szerzési támogatás felhasználásának köre. Jelenleg új gépjármű megvétele mellett a jogszabály 5 évnél nem régebb óta forgalomban levő gépjármű, segédmotoros kerékpárnak minősülő három-, vagy négykerekű jármű, gépi meghajtású kerekesszék megvételére biztosítja a támogatást.

A szerzési támogatás mértéke maradt új gépjármű vásárlása esetén a maximum 900 000 Ft – os összeg, míg a rendeletben meghatározott egyéb közlekedési eszközök esetén a támogatás plafonja a vételár 60%-a, mely legfeljebb 600 000 Ft lehet. Az átalakítási támogatás mértéke maximum 90 000 Ft. A két támogatás egyidejűleg is igényelhető, ha a jogszabályba foglalt egyéb feltételek teljesülnek. A támogatásokra való jogosultság kérelem benyújtásával lehetséges. A kérelem benyújtható 2013. március 31. – éig, illetve szeptember 30. – áig.