Ha fizetni kell: adótartozás

Zajlik az adóbevallás időszaka, egymás után járnak le a határidők. A munkáltatóknak, egyéb kifizetőhelyeknek már január utolsó munkanapjáig eleget kellett tenniük a megfelelő igazolások kiadási kötelezettségének. Továbbá nyilatkoztatniuk kellett a munkavállalókat arról is, hogy milyen módon szeretnének adóbevallási kötelezettségüknek eleget tenni. Miután a munkáltatóknak havi szinten kell adóbevallást küldeniük minden dolgozójukról a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, így nemcsak a munkáltató általi adóbevallás, illetve az önadózás választható alternatívaként, hanem egyszerűsített adómegállapítást is kérhet a NAV – tól az adózó állampolgár. A nyilatkozat megtételének határideje idén február 15.-e volt.

Önadózóknak az adóbevallásukat május 21. – éig kell benyújtaniuk. Az adóbevallás során előfordul, hogy az adózó számára pozitív eredményként derül ki, hogy van visszaigényelhető adója, mert esetleg nem vett igénybe egy kedvezményt, vagy túlfizette havi szinten a személyi jövedelemadóját. Leggyakrabban természetesen a nullára kijövő mérleg fordul elő, hiszen a munkavállaló számára is kedvező, ha hónapról hónapra marad több a pénztárcájában, mintha egyszerre kap egy nagyobb összeget, miközben esetleg megélhetési gondokkal küzd, és pár ezer forint is jól jönne minden hó végén.

Előfordulhat azonban olyan eset is, amikor adótartozás kerül megállapításra, melyet meg kell fizetni a a NAV felé. Ez lehet pár ezer forint is, de akár hat számjegyű összeg is kikerekedhet belőle. Ha például életbiztosítást szüntetett meg valaki a 2012. év folyamán, és ennek az életbiztosításnak a 2009. évben befizetett összegére kérte a 30% – os adójóváírást, akkor bizony a kedvezményt 20% büntetőkamattal együtt kell majd 2013 – ban befizetnie. Adótartozás keletkezhet, ha a munkavállalónak nem megfelelően állapítják meg adófizetési kötelezettségének mértéké. Például, ha valaki megbízási szerződéssel és egyszerűsített foglalkoztatással is alkalmazásban áll, akkor lehetséges, hogy adótartozása keletkezik. Ennek az az oka, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás során nem kell adót fizetnie a munkavállalónak, mindaddig, míg jövedelme egy meghatározott összeghatárt nem ér el. Ha megbízási szerződéssel is foglalkoztatva van, könnyen előfordul, hogy adóév végére átlépi a határt, és adóbevalláskor a nem adózott jövedelemre is be kell “csengetnie” a 16% – os adót.

Adótartozás tehát többféleképpen keletkezhet és bizony egy nem várt, nagyobb összegű tartozás meg tudja keseríteni hosszú időre az ember életét. Szerencsére bizonyos adótartozások esetében van lehetőség fizetési könnyítést kérni, mely lehet mérséklés, halasztás, részletfizetés, vagy elengedés. Minden esetben csak megállapított és még nem teljesített adótartozás esetén lehet fizetési könnyítésért fordulni a NAV fizetési kedvezményeket kezelő osztályához. A kérelmet írásban, a Hivatal honlapján elérhető formanyomtatvány kitöltésével és a megfelelő mértékű eljárási illeték befizetésével lehet benyújtani. Az adóhatóság a kérelem elbírálásánál azt mérlegeli, hogy a fennálló tartozás megfizetése súlyosan veszélyezteti-e az adózó és vele közös háztartásban élő személyek megélhetését. Az élelmezés, rezsi, lakást terhelő hitel törlesztő részlete, és egyéb körülmények együttesen kerülnek mérlegre a döntéskor. Fontos, hogy minden, az anyagi helyzetet nehezítő körülményről adjon tájékoztatást az adózó, hogy pontos képet lásson az adóhatóság, amikor dönt a kérelemről.